Kickstart for digitalisering

Gridd GO er et helt nytt produkt for alle som skal digitalisere og effektivisere. Ved bruk av kunstig intelligens kartlegges virksomheten betydelig raskere og billigere enn ved noen andre metoder, slik at man får den innsikten man trenger – når man trenger den!

GRIDD GO brukes av både privat næringsliv og statlige organisasjoner for å legge grunnlaget for vellykket digitalisering. Resultatene hittil viser at man kommer opptil 94% raskere til målet ved å bruke vår prisvinnende løsning.

%

På NRK sin valgsending ble GRIDD GO brukt til å intervjue stemmegivere om valgprosessen. Vår teknologisjef diskuterte også kunstig intelligens og viktigheten av gode prosesser.

I starten av 2020 ble løsningen vår omtalt i Teknisk Ukeblad, hvor vi forteller om GRIDD GO og nytteverdien den kan ha for alle som skal digitalisere og effektivisere.

Hva vil dere oppnå?

FORBEDRE

Vekst i morgen handler om å vite hvor problemene ligger i dag.

BÆREKRAFT

Å møte sosial og økonomisk omstilling kan gi mange fordeler

DIGITALISERE

Vellykket anskaffelse av ny teknologi krever gode forberedelser. 

INNSIKT

Gode avgjørelser avhenger av dokumentasjon på det operative.

MILJØ

Grønn omstilling stiller store krav til at organisasjonen klarer endre seg.

LEDELSE

Både nye og eksisterende ansatte må bli en del av endringen.

Raskt igang?

Vi kan tilby en komplett pakke som inkluderer alt man trenger for å kickstarte drømmeprosjektet. Vi stiller med dedikert rådgiver som bistår virksomheten fra A til Å, og bruker Gridd GO til å kartlegge prosesser, bygge rapporter og komme med løsningsforslag.

"Hvis man skal digitalisere, bør også arbeidsmetodene for å komme i mål være digitale."