Om Gridd AI

Litt om hvordan vi startet.

Gridd.ai Robotics AS er det norske selskapet bak det nye produktet Gridd GO. Produktet er basert på et forsknings- og utviklingsprosjekt som gründerne og Johan Wedel og Lage Gundersen etablerte ved Universitetet i Agder 2018/2019. Prosjektet tok for seg å avdekke hvorfor digitaliseringsprosjekter er så tidkrevende og kostbart for både privat og offentlig næringsliv. Svaret på dette var selve kartleggingsfasen, hvor majoriteten av virksomheter ikke har innsikt i hvordan arbeidsoppgavene blir utført av de ansatte og hvilke systemer de bruker.

Løsningen vant en prestisjefylt innovasjonskonkurranse kalt Innovation Awards, som hadde DnB, Lyse, Sparebank 1, UiA og GCE Node som jury. Selskapet fikk samtidig sitt første betalte oppdrag med å kartlegge 12 prosesser hos førstelinjen på universitetets servicedesk.

Stor takk til universitetet, Nyskaping, Institutt for Informasjonssystemer og spesielt professor Dag Håkon Olsen for støtte i at Gridd ble en realitet.

Litt om hvordan vi bygget produktet.

Sommeren 2019 hadde vi klart å bygge ferdig en fungerende prototype og utformet en helt ny metodikk for hvordan kartlegge og modellere prosesser. Men å skulle bygge et markedsklart produkt var en helt annen utfordring. Samtidig som selskapet fikk tilført midler fra gründerne, fikk vi i tillegg innvilget støtte fra Innovasjon Norge. Og November 2019 stod vi på scenen i Oslo hos IBM Think for å presentere vårt nye produkt.

Tidlig på året hadde vi flere kunder som planla å ta i bruk det nye verktøyet, og planen var at vi våren 2020 skulle vi reise rundt i Norge, England og Tyskland for å vise frem nyvinningen som lovet opptil 94% effektivisering av kartleggingsfasen. Men bare 2 måneder ut i det nye året traff pandemien oss. De viktigste kundene stengte ned og kontraktene gikk samme vei.

Samtidig kom en erfaren tech-investor, Bernt Tallaksen, inn på eiersiden i Gridd. I tillegg fikk Gridd et ekstra tilskudd fra Innovasjon Norge som skulle gå til videre utvikling og kommersialisering. Dette, sammen med tekniske ressurser fra IBM sikret Gridd videreutvikling av produktet ut 2020.

Klikk her for test av produktet.

Litt om veien videre.

Våren 2021 ser vi frem til å gå bredt ut med produktet vårt til det norske markedet. Vi har allerede signert avtaler med to kunder som representerer to viktige områder for oss; industrien representert av Hörmann Norge som er verdensledende på industriporter, og offentlig sektor representert av UNIT som er et nytt direktorat for IKT i høyere utdanning. Samtidig har vi signert avtale med Arrow som er distributør av software til norske forhandlere.

Johan Wedel

Teknologisjef

Lage Gundersen

Daglig leder

Bernt Tallaksen

Styreleder

Visste du at..

Vår visjon er å bli verdensledende på kartlegging av forretningsprosesser?
Vår misjon er at digitalisering skal bli så raskt og billig at alle kan gjøre det.