Administrasjon og HR

Bedre virksomhet av å effektivisere de ansatte?

De ansatte er virksomhetens største ressurs. Men det å få størst mulig utbytte av denne viktige ressursen avhenger av at de ansatte trives og utfører oppgavene sine på den beste og mest effektive måten. Komplikasjoner og unødvendige hindre i arbeidshverdagen kan slite på de ansattes tålmodighet og skape misnøye, samtidig som at resultatene fra arbeidet blir dårligere.

For å hindre dette må man først kartlegge prosessene og identifisere problemene som skaper støy og forstyrrelser i arbeidsflyten til de ansatte. Hvordan får man til det uten at kostnadene og tiden løpet avgårde?

Sikre kunnskapen i virksomheten?

Videre er det slik at mesteparten av kunnskapen om hvordan ting gjøres, og dertil de beste løsningene, sitter i hodet på dem som utfører oppgavene. Som leder i en administrasjon eller HR-avdeling er dette en kjent problemstilling, hvordan skal vi få innsikt i de ansattes kunnskap?

Dette er ekstra utfordrende nå under den globale pandemien. Enten man tidligere selv gjorde disse kartleggingene, eller man leide inn eksterne spesialister, så er mange nå bundet til hjemmekontor. Mange som er truffet hardt blir nødt til å permittere mange ansatte som sitter på den viktige kunnskapen om hvordan ting blir gjort, og dermed risikerer at innsikten i prosesser og rutiner blir borte for alltid. På verst tenkelige tidspunkt, uten at man har mulighet for å gjøre noe med det.

Men det går fint..

Dette problemet løser vi.

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker bevare kompetanse og forbedre prosesser får gjort dette uten at det tar for lang tid eller gjør beslag på verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon og gjøre kunnskap og innsikt tilgjengelig for lederne innen administrasjon og HR.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte spesialistenes manuelle arbeid med en kunstig intelligens trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag som ledergrupper og andre i virksomheten kan bruke som støtte i arbeidet sitt.

Denne rapporten og underliggende data fungerer også som dokumentasjonsgrunnlag og kunnskapsbank. Man kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av virksomheten. Samlet sett kan man forvente at fremtidige forbedringer ikke bare kan implementeres raskere, men totalkostnaden på slike tiltak blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.