Gridd GO

Produkter

Dette leverer vi:

Kartlegging av prosesser og ansatte.

Kjernen av alle våre produkter handler om å kartlegge hvordan organisasjonens ansatte gjennomfører sine kjente og ukjente prosesser. Hvem gjør hva, på hvilken måte og i hvilke datasystemer. Ved å bruke kunstig intelligens til å intervjue de ansatte via chat, kan vi samle og analysere prosessdata svært raskt.

Sertifisert konsulent og prosjektleder.

En utfordring med å kartlegge og analysere en organisasjons prosesser er at man ofte mangler riktig kompetanse internt. Derfor inkluderer vi sertifiserte konsulenter i leveransen som gjennomfører kartleggingen fra start til slutt. Gridd er også sertifisert hos anerkjente PECB til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR.

En sky for alle prosessene.

Arbeidet man legger ned i å kartlegge og modellere prosesser er viktig og verdifullt. Men ofte havner dette arbeidet ned i en skuff etter prosjektslutt eller lagret i Excel-filer på en dokumentserver. Med Gridd GO får dere en skyløsning med levende prosesser hele teamet kan samarbeide om for kontinuerlig innsikt og forbedring.

Prosessanalyse og sektorscoring.

Resultatene fra kartleggingen kan brukes til en mer inngående analyse for å identifisere flaskehalser, problemer og ineffektive metoder. Vår konsulent bruker så denne analysen til å gi en score på hvor god organisasjonen er på den sektoren man ønsker forbedre, som digitalisering, ledelse eller bærekraft.

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving. 

Kontakt oss

Ring eller send inn et skjema, og vi kan sette opp en uforpliktende prat enten over en kaffe eller på Teams/Zoom.

Ring oss

38 80 94 00

6 + 5 =