Energi og anlegg

Møte fremtidens behov for energi?

Norge har vært en kraftnasjon i mange år takket være rike naturressurser og evnen til å høste energi fra det. Men landet er langstrakt og værutsatt, noe som gjør behovet for solid infrastruktur og godt vedlikehold viktig for å sikre stabilitet i leveransen. Nett, veier, bygninger – generelt infrastruktur.

Etterhvert som man i disse sektorene også tar i bruk ny teknologi for å forbedre prosesser, effektivisere arbeidsmetoder og møte nye reguleringer og standarder, kommer også utfordringen med at mye ressurser går med på å kartlegge nettopp hva det er man skal forbedre. Både energi- og anleggssektoren har mange ansatte som arbeider i felt, noe som gjør kartlegging av arbeidsoppgaver, utfordringer, systemer og verktøy vanskeligere. Man ønsker gjerne intervjue så mange ansatte som mulig, enten i enkle prosjekter eller regelmessig for kontinuerlig forbedring.

Men den interne kostnaden av å ta feltarbeidere ut av aktivitet svært høy. I tillegg kommer kostnaden av spesialkompetansen som skal utføre kartleggingen, modellere prosesser og utforme rapporter for innsikt. Dette er i dag manuelle oppgaver som også tar lang tid. 

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter innen energi og anlegg som ønsker komme raskere til resultatene får en smidig start med god innsikt – uten at det tar for lang tid eller tømmer budsjettet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon som ligger til grunn for en vellykket digitalisering eller prosessforbedring.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten og de ansatte opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten kan digitalisere eller forbedre seg.

Denne rapporten fungerer for eksempel også som dokumentasjonsgrunnlag for den leverandøren dere velger å kjøpe nytt datasystem eller teknologi fra. Leverandøren kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare digitaliserer raskere, men totalkostnaden på prosjektet blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.