Forbedre virksomhet

Hvordan forbedrer man en virksomhet?

Det er mange deler av en virksomhet som man kan ønske å forbedre. Det kan være raskere produksjon, økt utnyttelse av ressurser, redusere svinn, mer fornøyde kunder eller at ansatte får en lettere arbeidshverdag. Alt i alt er dette målsetninger som fører til en mer bærekraftig og konkurransedyktig virksomhet som igjen fører til en styrket bunnlinje.

Men fallgruvene i ethvert prosjekt som søker å forbedre noe, kan ende opp med det motsatte. Hva om man endrer noe som fungerer bra – til noe verre? Hvordan hindrer man at endringsprosjektet blir unødvendig dyrt, beslaglegger ressurser og tar for lang til å gjennomføre? Løsningen er å kartlegge godt.

Bak enhver suksessfull endring ligger god innsikt i hva man skal endre. Man må ha innsikt i hvordan de ansatte utfører oppgavene sine, hvem gjør hva med hvilke datasystemer og verktøyer. Men å utføre en slik kartlegging er tidkrevende og medfører betydelige kostnader.

Dette har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker komme raskere til målet får en smidig start med god innsikt – uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon som ligger til grunn for en vellykket digitalisering.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens som er trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten kan forbedre seg.

Denne rapporten fungerer som dokumentasjonsgrunnlag for de beslutningene som skal tas i prosjektet. Interne eller eksterne team kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare forbedrer seg raskere, men totalkostnaden på prosjektet blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.