Handel og service

Kan alle handelsvirksomheter digitalisere?

Det er knapt noen næring som er så påvirket av digitalisering som handel og service. Forbrukerne handler mer på nett og stiller større krav til butikkene i form av pris og service. Dette setter et press på aktørene om å hele tiden optimalisere prosesser og ta i bruk ny teknologi og plattformer som øker marginene, styrker konkurranseevnen og holder kundene fornøyd.

Men dette er et tungt kappløp som krever spesiell kompetanse for å manovrere riktig. Den største utfordringen med å implementere ny teknologi er at det er mange ansatte og flere ledd av verdikjeden som skal kartlegges. Hvis man tar i bruk et nytt system er spørsmålet om virksomhetens prosesser kan bli endret? Kan de andre leddene i verdikjeden integreres? 

Enhver vellykket digitalisering betinger av at man kartlegger prosessene godt. Man må finne ut hvem som gjør hva, både hvordan og med hvilke systemer. Dette arbeidet krever spesiell kompetanse og kan være svært kostbart og tidkrevende. Noe ikke alle har mulighet til å gjennomføre, og dermed havner bak konkurrentene og forverrer situasjonen. 

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker komme raskere til målet får en smidig start med god innsikt – uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon som ligger til grunn for en vellykket digitalisering.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten kan digitalisere seg. 

Denne rapporten fungerer også som dokumentasjonsgrunnlag for den leverandøren dere velger å kjøpe det nye datasystemet eller teknologien fra. Leverandøren kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare digitaliserer raskere, men totalkostnaden på prosjektet blir betydelig redusert. 

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.