Økt innsikt

Hvorfor er virksomheten en “svart boks”?

Å ta gode beslutninger henger sammen med en forståelse for hvordan ting blir utført i virksomheten. Hvem gjør hva, på hvilken måte og med hvilke systemer og verktøy. Hvordan samhandler egentlig avdelingene med hverandre? Har man siloer som hindrer kommunikasjon, forsinker prosesser eller skaper problemer internt eller eksternt?

En grunn til at man mangler denne innsikten er fordi prosessene endrer seg hyppig. Ansatte mangler gjerne en detaljert manual på hvordan ting skal bli utført, eller man har en kultur hvor de ansatte står fritt til å finne sin egen metode for hvordan jobben skal bli utført. 

Et mål er gjerne å strømlinjeforme prosessene slik at alle blir like effektive. Men hvilken versjon skal man velge? Hva er prosessen til de ansatte som gir de beste resultatene? Grunnen til at denne innsikten ikke eksisterer i mange virksomheter er fordi det er kostbart og svært tidkrevende å skulle gjennomføre en slik kartlegging. Mange ansatte skal intervjues, informasjonen skal sammenstilles og innsikten skal hentes ut fra datagrunnlaget. Denne typen kartlegging krever spesiell kompetanse og metode, noe som er mangelvare og er forbundet med dyre timepriser – selv om mesteparten av arbeidet som utføres er manuelt rutinearbeid. 

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker innsikt i prosessene sine får det uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialistene med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjonen man trenger for å åpne den “sorte boksen”.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens som er trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten egentlig opererer.

Denne rapporten fungerer også som dokumentasjonsgrunnlag for å tilby alle ansatte en strømlinjeformet måte å arbeide på, i tillegg til å gi nyansatte gode manualer på den beste måten de skal løse oppgavene sine på. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare får økt innsikten raskere, men totalkostnaden på en slik innsikt blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.