Gratis verktøy for prosesser

Gridd GO er et helt nytt skybasert verktøy for alle som skal kartlegge og visualisere arbeidsprosesser og brukerreiser. Verktøyet benytter chatbot med kunstig intelligens for å automatisk intervjue ansatte om hvordan de jobber. Informasjonen brukes så til å visualisere prosessene i et flytskjema (BPM).

Visste du at GRIDD GO brukes av både kommunal sektor og privat næringsliv? Resultatene hittil viser at besparelsen er opptil 94% raskere og billigere enn ved tradisjonelle, manuelle metoder.

%

På NRK sin valgsending ble GRIDD GO brukt til å intervjue stemmegivere om valgprosessen. Vår teknologisjef diskuterte også kunstig intelligens og viktigheten av gode prosesser.

I starten av 2020 ble løsningen vår omtalt i Teknisk Ukeblad, hvor vi forteller om GRIDD GO og nytteverdien den kan ha for alle som skal digitalisere og effektivisere.

Hva vil dere oppnå?

FORBEDRE

Vekst i morgen handler om å vite hvor problemene ligger i dag.

BÆREKRAFT

Å møte sosial og økonomisk omstilling kan gi mange fordeler

DIGITALISERE

Vellykket anskaffelse av ny teknologi krever gode forberedelser. 

INNSIKT

Gode avgjørelser avhenger av dokumentasjon på det operative.

MILJØ

Grønn omstilling stiller store krav til at organisasjonen klarer endre seg.

LEDELSE

Både nye og eksisterende ansatte må bli en del av endringen.

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving. 

"Hvis man skal digitalisere, bør også arbeidsmetodene for å komme i mål være digitale."

Kontakt oss

Ring eller send inn et skjema, og vi kan sette opp en uforpliktende prat enten over en kaffe eller på Teams/Zoom.

Ring oss

38 80 94 00

6 + 1 =